חזרה לדף הראשון
ניצחון גדול וחשוב בכפר יונה, התלהבות, מלחמה ומאבק עיקש על כל כדור