חזרה לדף הראשון
לחיאני מעודד, אני מתדרך..והשחקנים כרגיל מתחבקים אחרי עוד גול והיו הרבה