חזרה לדף הראשון
בת ים ועוד 15, אמת. פתחנו פור של 4 נקודות, וזליג רץ לספר לחברה