חזרה לדף הראשון
הקהל של אזור וברקע שרון לוי קופץ על אילן מדר, היה קשה לראות את התמונות האלה. ניפגש בגומלין