חזרה לדף הראשון
מעשיית הצפרדעים. למילים יש כוח לחיים וגם כוח להרוג.מילים הרסניות לא יעלו למעלה מי שנמצא כבר למטה. עידוד הוא כוח