חזרה לדף הראשון
כפיר שנסי מאזור ומוש משען מבת ים חברים מחוץ לכדורגל אבל עד כאן