חזרה לדף הראשון
מה רצינו ? נקודה בודדת אחת ויקרה בחדרה בשביל לשים את החותמת על עונה מופלאה