חזרה לדף הראשון
אוהד בת ימי שרוף שהגיע לעודד אותנו בחדרה. רק בשביל אוהדים כאלה שווה היה לעלות ליגה