חזרה לדף הראשון
פניתי במכתב לאיצ'ה ובו קבלתי שיש רק עולה אחת מהליגות הנמוכות, אזור פנתה לפסיכולוג