חזרה לדף הראשון
טור אישי שכתבתי באחד העיתונים לסיכום העונה