חזרה לדף הראשון
חוזרים מאופקים עם עוד ניצחון ומחכים ליגאל אלקסלסי שיגיע מבית החולים לאחר שפרק את עצם הבריח