חזרה לדף הראשון
למזלנו גם קטמון קיבלו בראש...כנראה שהמזל באמת הולך עם הטובים