חזרה לדף הראשון
בסה"כ ניסיתי לתפוס כמה פירחחים שזרקו אבנים על האוטובוס