חזרה לדף הראשון
מי יישאר קירח זו שאלה טובה. בוא נראה מה יתפתח בהמשך. שני שוערים מצויינים