חזרה לדף הראשון
טיירי מודה לקהל, מוש בהלם, יאיר מבסוט ואסולין לוגם לרוויה. עדיין מקום שני