חזרה לדף הראשון
בחדר הלבשה אחרי המשחק. סהר ויאיר מתלבשים. יובל שולח ווינר בטלפון ואלעד עייף