אגדה אינדיאנית 

 יום אחד, נפל סוסו של אינדיאני זקן לבור עמוק.  

החיה זעקה במשך שעות בעוד האינדיאני חושב מה יעשה.

לבסוף, הוא החליט שהסוס זקן ושבמילא יש למלא את הבור,  

 פשוט לא היה טעם לנסות ולהוציא את החיה .

הוא הזמין את כל השבט שיעזור לו. כולם החלו שופכים עפר לתוך הבור.

בתחילה, הבין הסוס מה מתרחש ובכה מרות. אז - להפתעת כולם, הוא השתתק .

כמה דקות אחר כך, הביט האינדיאני הזקן מטה אל הבור ונדהם  למראה עיניו.

עם כל חופן עפר שפגע בגבו, עשה הסוס דבר-מה מדהים!

הוא היה מנער את העפר וצועד צעד אחד למעלה.

במהרה, נדהמו כולם לראות את הסוס צועד אל מעבר לשפת הבור ומסתלק בדהרה!

החיים ישפכו עליך עפר, מכל הסוגים.

כל שעליך לעשות כדי לצאת מהבור הוא לנער את העפר מעל גבך ולצעוד צעד אחד למעלה.

כל אחת מהצרות שלנו היא אבן-דרך.

אנו יכולים לצאת מהבורות העמוקים ביותר על ידי כך שלא נעצור ולא נכנע לעולם!

כל שעלינו לעשות הוא להתנער, ולצעוד צעד אחד למעלה.

 

באהבה, אריק גילרוביץ’

www.arik.co.il