חזרה לדף הראשון
מלחמות אזוריות..., בין לוד לרמלה על אדיר