חזרה לדף הראשון
ערב המשחק נגד תל שבע, רמלה במקום החמישי לאחר סידרה לא טובה. סבלנות... כבר אמרתי את זה לא פעם