חזרה לדף הראשון
עדיין באוטובוס שחוזר מדימונה , הפעם עוזי אזולאי בתפקיד זמר הבית