חזרה לדף הראשון
העיתונות ממשיכה לכתוב על הניצחון השני הרצוף, זיקני רמלה משפשפים את העיניים