חזרה לדף הראשון
כתבה נוספת על הניצחון הגדול בנתיבות