חזרה לדף הראשון
נגמרה הליגה הסדירה והכותרת מצטטת את מה שאמרתי לפני המבחנים