חזרה לדף הראשון
חייליו של אריק, כתבה נוספת על הניצחון השלישי ברציפות בתל-שבע