חזרה לדף הראשון
כתבה נוספת אחרי הניצחון נגד טירת שלום