הפועל קרית-אונו 2002/2003

 

פלאפון

שם השחקן

 

5353001

אבי בקר

1

054-660775

אבישי חקשור

2

058-940875

אורן אדרי

3

052-450893

אורן יעקב

4

056-414605

איגור קראוס
5

051-871656

איתי עמר
6

050-739304

איתן בר

7

056-912299

אסי ברונשטיין
8

056-945614

בן בן ברוך

9

052-405282

בן דרור

10

052-571193

דרור ביטון

11

056-994811

טל דהאן

12

052-305325

יאיר דניאל

13

052-733573

יוסי מזרחי

14

054-638968

יובל עזר

15

051-638159

ליאור אג'ימן

16

056-776502

מאיר סומך

17

5347544

משה עמר

18

067-773457

משה שלחון

19

053-261099

ניסן כהן

20

056-992480

עופר עטיה

21

054-250194

ערן ליבמן

22

5340445

שלומי סוכר
23

  056-918140 

שמואל דסתה
24

050-822777

קובי ג'מילי
25