האופנוע שלא מבין בפקקים...SUZUKI VX800arik
   

לאחר כל פתיחת תמונה, יש לסגור אותה לפני שממשיכים לפתוח עוד תמונות.