חזרה לדף הראשון
עוד כתבה על הניצחון השני ברציפות נגד צעירי רהט